Blok textu: Ohlasy, námety a spolupráca...  bezdo@szm.sk

Uvítame vaše ponuky na spoluprácu, pripomienky a návrhy, ako výzvu, jej šírenie a uvedenie do života vylepšiť.

Hľadáme:

·	periodiká ochotné výzvu uverejniť, vrátane miestnych, študentských, cirkevných, MVO, internetových a pod. časopisov a novín aj s menším nákladom. 
·	internetové stránky a diskusné skupiny s príbuzným zameraním.
·	programátora a grafika na tvorbu tejto internetovej stránky.