Blok textu: Návod na prenos súboru s výzvou na váš počítač:

1. Kurzor  myši  umiestnite  sem  a pokračujte  podľa  bodov 2, 3 a 4.

2. Kliknite na
pravé 
tlačidlo myši.

3. Zobrazí sa ponuka,
v nej vyberte
Uložiť cieľ ako...

4. Výzvu 
(súbor bezdo.pdf) 
uložte na svojom počítači.

Na prezeranie a tlač súborov formátu „.pdf“ slúži program Acrobat Reader, ktorý je voľne dostupný tu , odkiaľ si ho možno stiahnuť (5,7MB = asi 30min. pre modem 28.8 kbps). Ak zvolíte možnosť Uložiť zapíše sa inštalačný súbor na Váš disk, odkiaľ jeho spustením zahájite inštaláciu. Pri voľbe Otvoriť sa začne inštalácia ihneď po prevzatí súboru a inštalačný súbor sa na Váš disk neuloží.