Blok textu: Najvhodnejším obdobím na šírenie výzvy je jeseň
(...ale na jej uskutočňovanie  je vhodné  každé  ročné obdobie).

Výzva je určená na šírenie v rámci kampane počas jesene, kedy je predpoklad – vzhľadom na silnejúce prejavy blížiacej sa zimy –, že verejnosť bude najvnímavejšia k problémom ľudí bez strechy nad hlavou, a zároveň ešte bude čas niečo pre nich urobiť pred príchodom mrazov. Prirodzene, vhodným obdobím je aj zima samotná. Kampaň nie je jednorázová, chceme ju opakovať každoročne, každú jeseň a zimu, dokiaľ budú medzi nami ľudia, ktorí chcú bývať a nemajú kde. 
Na jar a v lete sa nezdá vhodné rozbiehať šírenie takejto výzvy, nakoľko povaha poveternostných podmienok zvádza k podceňovaniu ťažkostí bezdomovcov.
Preto, prosím, (ak toto čítate na jar alebo v lete) vyčkajte so šírením výzvy do najbližšej jesene. Potom, ak budete chcieť, počas jesene a zimy samostatne vstúpte do kampane spôsobom podľa vášho uváženia, pričom sa môžete nechať inšpirovať aj niektorým zo spôsobov uvedených nižšie.


Niekoľko námetov na šírenie výzvy:

Akým spôsobom:
·	Rozmnožiť výzvu (na bežnej kopírke alebo počítačovej tlačiarni) a kópie rozdať, rozposlať poštou alebo vhodiť do najbližších poštových schránok. 
·	Ohľaduplne umiestniť kópie výzvy (chránené napr. v priehľadnom euroobale) na dvere garáží vo svojom okolí.
·	Rozposlať výzvu faxom alebo ako prílohu elektronickej pošty cez internet (súbor bezdo.pdf si môžete stiahnuť z tejto internetovej stránky).
·	Uverejniť výzvu v časopise alebo v novinách, napr. ako vloženú prílohu alebo ako stránku predznačenú na vystrihnutie.
·	Vyvesiť výzvu na vhodnej nástenke, napr. v domovom vchode, na pracovisku, v kostole, v obchode a pod. 

Komu a kam:
·	Známym a susedom, do schránok a na garáže vo svojom okolí. 
·	Redakciám časopisov a novín (aj s menším nákladom), vrátane miestnych, študentských, cirkevných, MVO, internetových a pod.
·	Vhodným osobám, osobnostiam, predstaviteľom.
·	Do cirkevných zborov a spoločenstiev.
·	Patričným inštitúciám, organizáciám, združeniam.
·	Na internetové stránky a do diskusných skupín.