Núdzové bývanie pre bezdomovcov

 

Všetkým ľuďom dobrej vôle ponúkame originálnu myšlienku, ako využiť určité už jestvujúce, vhodné a potenciálne voľné objekty špecifického druhu na núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova.

Prekvapujúco jednoduché a dostupné riešenie ukazuje – plošne a vo veľkom rozsahu –, kde a ako môžu aj jednotlivci umožniť núdzové bývanie jednotlivým ľuďom bez strechy nad hlavou.

Pozrite si našu výzvu - návod, a ak vás zaujme, stiahnite si ju a pomôžte pri jej šírení a uvedení do života:

 

Výzva na pomoc bezdomovcom...    ( PDF,  2 strany,  126 kB )

 

Ako si môžem výzvu preniesť na svoj počítač.

Možné spôsoby a vhodná doba na šírenie výzvy.

Ohlasy, námety, spolupráca.